ขาย 18,475,000 บาท

ขายฟาร์ม ตำบล หนองเต่า อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ PKK13-00084