ขาย 84,000,000 บาท

ข่ยโกดังสินค้าแม่สาย ติดถนน พหลโยธิน(1) กม.978+300 PSC10433