ขาย 3,500 บาท

ที่ดินเปล่า มี 7 แปลงเท่านั้น มาก่อนได้แปลงสวยๆก่อนใจกลางของหมู่บ้านเวียงทอง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย