ขาย 39,979,000 บาท

ขายที่ดินพร้อมโกดังพื้นที่12ไร่1งาน97ตารางวา ตรงกันข้ามโรงเรียนอนุบาลเกาะคาซอย2 ZN165

ขาย 560,000 บาท

ขายที่ดินพื้นที่70ตารางวา ตรงกันข้ามโรงเรียนอนุบาลเกาะคาซอย2 ลำปาง ZN164

ขาย 1,040,000 บาท

ขายที่ดินพื้นที่81ตารางวา ตรงกันข้ามโรงเรียนอนุบาลเกาะคาซอย2 ZN166

ขาย 940,000 บาท

ขายที่ดินพื้นที่95.8ตารางวา ตรงกันข้ามโรงเรียนอนุบาลเกาะคาซอย2 ZN161

ขาย 930,000 บาท

ขายที่ดินพื้นที่80.6ตารางวา ตรงกันข้ามโรงเรียนอนุบาลเกาะคาซอย2 ZN162

ขาย 945,000 บาท

ขายที่ดินพื้นที่94.2ตารางวา ตรงกันข้ามโรงเรียนอนุบาลเกาะคาซอย2 ZN160

ขาย 940,000 บาท

ขายที่ดินพื้นที่85.2ตารางวา ตรงกันข้ามโรงเรียนอนุบาลเกาะคาซอย2 ZN163