ขาย 2,200,000 บาท

ขายที่ดิน 3-2-11ไร่ 2.2ล้านบาท ไฟฟ้า น้ำประปา สวนมะม่วงลำไย ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่