ขาย 2,073,000 บาท

ขาย บ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น และ บ้านพักอาศัย 1 ชั้น อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร PAP7-0213