ขาย 1,407,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-15419

ขาย 3,243,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ซีเจ มอร์ สาขาคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-08753

ขาย 1,310,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ตลาดแม่บุญล้นยิ่งเจริญ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-13855