ขาย 1,670,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14482

ขาย 1,355,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ PKK02-10231

ขาย 3,850,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้จีมาร์ทซุปเปอร์ถูก อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-10580

ขาย 5,587,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โลตัสโกเฟรช สาขาร่องคำ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-10808

ขาย 1,410,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โลตัส โกเฟรช อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-10809

ขาย 582,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-07453

ขาย 850,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้จีมาร์ทซุปเปอร์ถูก อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-09139

ขาย 2,100,000 บาท

ขายอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ใกล้โรงพยาบาลกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ PSC08641

ขาย 2,900,000 บาท

ขายบ้านเดียวชั้นเดียว ใกล้ร.ร.โพนงามประสาทศิลป์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ PSC09884