ขาย 4,600,000 บาท

ขายที่ดินสวย 8 – 3 – 0 ไร่ ถนนสนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ขาย 4,900,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยว พร้อมกิจการน้ำดื่ม เนื้อที่ 3 ไร่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ขาย 16,839,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ PKK02-14987