ขาย 2,777,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โลตัสเอ็กเพรสบ้านโคกสูง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น PKK02-14422

ขาย 2,221,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ ซีเจ มอร์ สาขาน้ำพองใน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น PKK02-14694

ขาย 3,011,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ซีเจ มอร์ สาขาน้ำพองใน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น PKK02-10128

ขาย 1,055,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้โลตัสเอ็กเพรส สาขาน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น PKK02-08129

ขาย 1,182,000 บาท

ขายบ้านเดี่ยวใกล้อนามัยบ้านเพี้ยฟาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น PKK02-13431

ขาย 944,000 บาท

บ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น PKK02-08993