ขาย 2,500,000 บาท

ที่ดินการเกษตร 3ไร่1งาน32ตารางวา