ขาย 5,467,000 บาท

ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ หมู่บ้านชุมชนบ้านใหม่สมบูรณ์ นครราชสีมา (KK02-12820)