ขาย 250,000 บาท

ขายที่ดินสระแก้ว วัฒนานคร 250ไร่ เหมาะสำหรับทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทำสวนเกษตรกรรม