ขาย 3,000,000 บาท

ขายที่ดินอ่างทอง 3 ไร่ อ.สามโก้ ไร่ละ 900,000 บาท