ขาย 38,000,000 บาท
ขาย 6,796,000 บาท

ขายอาคารชุดโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ อาคาร 1 ป้อมปราบศัตรูพ่าย PTT12177