ขาย 90,000,000 บาท

โรงงาน โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 8 ไร่ 0 ngan 0 ตาราง.วา 90000000 thb ใกล้กับ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ราคาคุ้ม