ขาย 180,000,000 บาท

ที่ดิน ติดริมแม่น้ำปิง อ.เมือง จ. เชียงใหม่